Download Kitab Al-Adzkar wal Adab - Jejak Mufassir

Download Kitab Al-Adzkar wal Adab

Download Kitab Al-Adzkar wal Adab

Download Kitab Al-Adzkar wal Adab
Download Kitab Al-Adzkar wal Adab

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Shalallahu'alaihi wa sallam. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin berbagi salah satu kitab yang bermanfaat bagi penuntut ilmu, khususnya bagi mereka yang baru hijrah. Pada artikel "download kitab al-adzkar wal adab", penulis berusaha sedikit memberikan gambaran terkait penyusun kitab tersebut.

Penyusun Kitab Al-Adzkar wal Adab

Kitab al-Adzkar wal Adab merupakan salah satu kitab mutun disusun oleh Syaikh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad al-Qasim. Kitab Al-Adzkar wal Adab ini masuk ke tingkatan tamhidy atau level 0, sehingga cocok dihafal oleh mereka yang baru memulai memperdalam Islam. Lantas, siapa Syaikh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad al-Qasim? Pada bahasan inilah, akan penulis berikan sedikit biografi beliau.

Syaikh Dr. Abdul Muhsin al-Qasim lahir di Makkah Al-Mukarramah. Beliau dilahirkan pada tahun 1388 Hijriyyah atau lebih tepatnya pada tahun 1967 Masehi. Beliau merupakan Imam dan Khatib di Masjid An-Nabawi sejak tahun 1418 Hijriyyah atau lebih tepatnya 1997 Masehi. Ayah beliau bernama As-Syaikh Al-Abed Muhammad bin Abdul Rahman bin Qasim. Ayah Syaikh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim merupakan sosok yang menghimpun fatwa dan risalah daripada Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif Al Syaikh, dialah yang diwajibkan di antara para murid Syaikh untuk melakukan hal demikian selama 32 tahun, beliau telah menulis kurang lebih 30.000 lembaran dan kurang lebih 1.000 daftar, yang dari situlah ia mengeluarkan penjelasan (syarah) daripada Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al Syaikh, seperti penjelasan (syarah) daripada adab berjalan menuju masjid, serta penjelasan (syarah) daripada kasyf syubhat, dan lain-lain.

Bahkan Syaikh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim selaku anak daripada As-Syaikh Al-'Abid Muhammad bin Abdul Rahman bin Qasim juga turut mengeluarkan penjelasan daripada guru ayahnya, dengan beracuan kepada daftar yang telah ayahnya tulis. Syaikh Abdul Muhsin Al-Qasim melakukannya pasca ayah beliau wafat. Sehingga Syaikh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim berhasil membuat beberapa karya Syarah atau penjelasan seputar Aqidah Wasathiyyah, Bulughul Maram, Arbain Nawawi, dan lain-lain. 

Adapun riwayat pendidikannya yakni, sebagai berikut:
1. Lulus program Bachelor di Universitas Imam Muhammad Su'ud Al-Islamiyyah.
2. Lulus program Magister pada program studi Fiqh Perbandingan di Ma'had 'Aly khusus Qadhi (Hakim) di Universitas Al-Imam Muhammad Su'ud Al-Islamiyyah.
3. Lulus program Doktoral pada program studi Fiqh Islam di Ma'had 'Aly khusus Qadhi (Hukum) di Universitas Imam Muhammad Su'ud Al-Islamiyyah.

Adapun di antara guru-guru beliau, antara lain: Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, As-Syaikh Abdullah bin Humaid, As-Syaikh Shalih bin Ali An-Nashir, As-Syaikh Al-Muhaddits Abdullah As-Sa'ad, dan lain-lain.


Selain biografi ringkas tersebut masih ada lagi penjelasan rinci terkait biografi beliau. Namun penulis sementara hanya akan memaparkan hal di atas saja. Baik, kita lanjut poin berikutnya.

Download Kitab Al-Adzkar wal Adab karya Syaikh Dr. Abdul Muhsin al-Qasim

Seperti yang telah penulis sebutkan bahwa, Dr. Abdul Muhsin al-Qasim tidak hanya menulis kitab mutun al-Adzkar wal Adab, namun juga beberapa kitab mutun lainnya. Namun pada artikel ini, penulis hanya akan share satu kitab mutunnya terlebih dahulu, yakni kitab Al-Adzkar wal Adab. 
Silahkan download melalui link berikut: Kitab Al-Adzkar wal Adab.pdf

Isi kitab tersebut yakni seputar hadits-hadits yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari, termasuklah dzikir, dan juga adab-adab. Hadits yang dicantumkan sangat mudah untuk dihafalkan, serta disertai dengan sumber haditsnya. Semoga kita semua dipermudah untuk bisa menghafalkan hadits-hadits Rasulullah Shalallahu'alaihi wa sallam, dengan demikian kita tidak sebatas tahu untuk berdebat namun minim dengan hafalan haditsnya dan minim akan keilmuan lainnya. Wallahu'alam bishshawab. 

Bagi yang ingin share, silahkan share, agar semakin banyak umat Islam yang semakin cerdas dan hafal akan hadits-hadits baginda Rasulullah Shalallahu'alaihi wa Sallam. Adapun jika Anda kesulitan untuk menghafal dengan membacanya semata, maka Anda bisa memanfaatkan video berikut, agar mempermudah kita menghafalnya.

Sekian artikel mengenai download kitab al-Adzkar wal Adab, semoga bermanfaat.

Penulis: Ahmad Yani

Download Kitab Al-Adzkar wal Adab
Download Kitab Al-Adzkar wal Adab

Harga : *Belum termasuk Ongkos kirim
Pesan via whatsapp Pesan via Email
Close