Al-Quran dan Terjemahnya - Jejak Mufassir

Al-Quran dan Terjemahnya

Al-Quran dan Terjemahnya

1. Al-Fatihah

(Pembukaan | Ayat: 7 | 🕋)
2. Al-Baqarah

(Sapi Betina | Ayat: 286 | 🕌)
3. Aali-Imran

(Keluarga Imran | Ayat: 200 | 🕌)
4. An-Nisa'

(Wanita | Ayat: 176 | 🕌)
5. Al-Maidah

(Hidangan | Ayat: 120 | 🕌)
6. Al-An'am

(Binatang | Ayat: 165 | 🕌)
7. Al-A'raf

(Tempat Tertinggi | Ayat: 206 | 🕋)
8. Al-Anfal

(Rampasan Perang | Ayat: 75 | 🕌)
9. At-Taubah

(Pengampunan | Ayat: 129 | 🕌)
10. Yunus

(Nabi Yunus | Ayat: 109 | 🕋)
11. Hud

(Nabi Hud | Ayat: 123 | 🕋)
12. Yusuf

(Nabi Yusuf | Ayat: 111 | 🕋)
13. Ar-Ra'd

(Guruh | Ayat: 43 | 🕋)
14. Ibrahim

(Nabi Ibrahim | Ayat: 52 | 🕋)
15. Al-Hijr

(Pegunungan Hijr | Ayat: 99 | 🕋)
16. An-Nahl

(Lebah | Ayat: 128 | 🕋)
17. Al-Isra'

(Memperjalankan Malam Hari | Ayat: 111 | 🕋)
18. Al-Kahfi

(Goa | Ayat: 110 | 🕋)
19. Maryam

(Maryam | Ayat: 98 | 🕋)
20. Thaa Ha

(Taha | Ayat: 135 | 🕋)
21. Al-Anbiya

(Para Nabi | Ayat: 112 | 🕋)
22. Al-Hajj

(Haji | Ayat: 78 | 🕌)
23. Al-Mu'minun

(Orang-Orang Mukmin | Ayat: 118 | 🕋)
24. An-Nur

(Cahaya | Ayat: 64 | 🕌)
25. Al-Furqan

(Pembeda | Ayat: 77 | 🕋)
26. Asy-Syu'ara

(Para Penyair | Ayat: 227 | 🕋)
27. An-Naml

(Semut-semut | Ayat: 93 | 🕋)
28. Al-Qasas

(Kisah-Kisah | Ayat: 88 | 🕋)
29. Al-'Ankabut

(Laba-Laba | Ayat: 69 | 🕋)
30. Ar-Rum

(Romawi | Ayat: 60 | 🕋)
31. Luqman

(Luqman | Ayat: 34 | 🕋)
32. As-Sajdah

(Sajdah | Ayat: 30 | 🕋)
33. Al-Ahzab

(Golongan Yang Bersekutu | Ayat: 73 | 🕌)
34. Saba'

(Saba' | Ayat: 54 | 🕋)
35. Fathir

(Maha Pencipta | Ayat: 45 | 🕋)
36. Ya Sin

(Yasin | Ayat: 83 | 🕋)
37. Ash-Shaffat

(Barisan-Barisan | Ayat: 182 | 🕋)
38. Shad

(Shad | Ayat: 88 | 🕋)
39. Az-Zumar

(Rombongan | Ayat: 75 | 🕋)
40. Ghafir

(Maha Pengampun | Ayat: 85 | 🕋)
41. Fushshilat

(Yang Dijelaskan | Ayat: 54 | 🕋)
42. Asy-Syura

(Musyawarah | Ayat: 53 | 🕋)
43. Az-Zukhruf

(Perhiasan | Ayat: 89 | 🕋)
44. Ad-Dukhkhan

(Kabut | Ayat: 59 | 🕋)
45. Al-Jatsiyah

(Berlutut | Ayat: 37 | 🕋)
46. Al-Ahqaf

(Bukit Pasir | Ayat: 35 | 🕋)
47. Muhammad

(Muhammad | Ayat: 38 | 🕌)
48. Al-Fath

(Kemenangan | Ayat: 29 | 🕌)
49. Al-Hujurat

(Kamar-Kamar | Ayat: 18 | 🕌)
50. Qaf

(Qaf | Ayat: 45 | 🕋)
51. Adz-Dzariyat

(Angin yang Menerbangkan | Ayat: 60 | 🕋)
52. Ath-Thur

(Bukit Tursina | Ayat: 49 | 🕋)
53. An-Najm

(Bintang | Ayat: 62 | 🕋)
54. Al-Qamar

(Bulan | Ayat: 55 | 🕋)
55. Ar-Rahman

(Maha Pengasih | Ayat: 78 | 🕌)
56. Al-Waqi'ah

(Hari Kiamat | Ayat: 96 | 🕋)
57. Al-Hadid

(Besi | Ayat: 29 | 🕌)
58. Al-Mujadilah

(Gugatan | Ayat: 22 | 🕌)
59. Al-Hasyr

(Pengusiran | Ayat: 24 | 🕌)
60. Al-Mumtahanah

(Wanita Yang Diuji | Ayat: 13 | 🕌)
61. As-Shaf

(Barisan | Ayat: 14 | 🕌)
62. Al-Jumu'ah

(Jumat | Ayat: 11 | 🕌)
63. Al-Munafiqun

(Orang-Orang Munafik | Ayat: 11 | 🕌)
64. At-Taghabun

(Pengungkapan Kesalahan | Ayat: 18 | 🕌)
65. At-Thalaq

(Talak | Ayat: 12 | 🕌)
66. At-Tahrim

(Pengharaman | Ayat: 12 | 🕌)
67. Al-Mulk

(Kerajaan | Ayat: 30 | 🕋)
68. Al-Qalam

(Pena | Ayat: 52 | 🕋)
69. Al-Haqqah

(Hari Kiamat | Ayat: 52 | 🕋)
70. Al-Ma'arij

(Tempat Naik | Ayat: 44 | 🕋)
71. Nuh

(Nuh | Ayat: 28 | 🕋)
72. Al-Jinn

(Jin | Ayat: 28 | 🕋)
73. Al-Muzammil

(Orang Yang Berselimut | Ayat: 20 | 🕋)
74. Al-Muddatstsir

(Orang Yang Berkemul | Ayat: 56 | 🕋)
75. Al-Qiyamah

(Hari Kiamat | Ayat: 40 | 🕋)
76. Al-Insan

(Manusia | Ayat: 31 | 🕌)
77. Al-Mursalat

(Malaikat Yang Diutus | Ayat: 50 | 🕋)
78. An-Naba'

(Berita | Ayat: 40 | 🕋)
79. An-Nazi'at

(Malaikat Yang Mencabut | Ayat: 46 | 🕋)
80. 'Abasa

(Bermuka Masam | Ayat: 42 | 🕋)
81. At-Takwir

(Penggulungan | Ayat: 29 | 🕋)
82. Al-Infithar

(Terbelah | Ayat: 19 | 🕋)
83. Al-Muthaffifin

(Orang-orang Yang Curang | Ayat: 36 | 🕋)
84. Al-Insyiqaq

(Terbelah Dua | Ayat: 25 | 🕋)
85. Al-Buruj

(Gugusan Bintang | Ayat: 22 | 🕋)
86. At-Thariq

(Yang Datang Di Malam Hari | Ayat: 17 | 🕋)
87. Al-A'la

(Yang Maha Tinggi | Ayat: 19 | 🕋)
88. Al-Ghasyiyah

(Hari Pembalasan | Ayat: 26 | 🕋)
89. Al-Fajr

(Fajar | Ayat: 30 | 🕋)
90. Al-Balad

(Negeri | Ayat: 20 | 🕋)
91. Asy-Syams

(Matahari | Ayat: 15 | 🕋)
92. Al-Layl

(Malam | Ayat: 21 | 🕋)
93. Adh-Dhuhaa

(Waktu Dhuha | Ayat: 11 | 🕋)
94. Asy-Syarh

(Kelapangan | Ayat: 8 | 🕋)
95. At-Tin

(Buah Tin | Ayat: 8 | 🕋)
96. Al-'Alaq

(Segumpal Darah | Ayat: 19 | 🕋)
97. Al-Qadr

(Kemuliaan, Takdir | Ayat: 5 | 🕋)
98. Al-Bayyinah

(Bukti | Ayat: 8 | 🕌)
99. Al-Zalzalah

(Keguncangan | Ayat: 8 | 🕌)
100. Al-'Adiyat

(Kuda Perang Yang Berlari Kencang | Ayat: 11 | 🕋)
101. Al-Qari'ah

(Hari Kiamat, Yang Mengguncang Keras | Ayat: 11 | 🕋)
102. At-Takatsur

(Bermegah-megahan | Ayat: 8 | 🕋)
103. Al-'Ashr

(Masa, Waktu Petang | Ayat: 3 | 🕋)
104. Al-Humazah

(Pengumpat | Ayat: 9 | 🕋)
105. Al-Fil

(Gajah | Ayat: 5 | 🕋)
106. Quraisy

(Suku Quraisy | Ayat: 4 | 🕋)
107. Al-Ma'un

(Bantuan Yang Berguna | Ayat: 7 | 🕋)
108. Al-Kautsar

(Nikmat Yang Banyak | Ayat: 3 | 🕋)
109. Al-Kafirun

(Orang-orang Kafir | Ayat: 6 | 🕋)
110. An-Nashr

(Pertolongan | Ayat: 3 | 🕌)
111. Al-Masad

(Tali Sabut Yang Dipintal | Ayat: 5 | 🕋)
112. Al-Ikhlash

(Pemurnian Keesaan Allah | Ayat: 4 | 🕋)
113. Al-Falaq

(Waktu Shubuh | Ayat: 5 | 🕋)
114. An-Nas

(Manusia | Ayat: 6 | 🕋)






Informasi Pembelian
Ongkos Kirim: Rp -
Total Pembayaran: Rp -
Potongan Harga: Rp -

Al-Quran dan Terjemahnya
Al-Quran dan Terjemahnya

Harga : *Belum termasuk Ongkos kirim
Pesan via whatsapp Pesan via Email
Close